دکتر محمد رضا نیرومند

دکتر محمد رضا نیرومند

دکتر محمد رضا نیرومند متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و MRI

عضو انجمن رادیولوژی اروپا (ESR) از سال 2008

دارای گواهینامه FMF انگلستان برای غربالگری ناهنجاریهای جنین شامل NT

دارای گواهینامه گراف برای سونوگرافی هیپ نوزادان از شخص پروفسور گراف

همکاری و گذراندن دوره تخصصی رادیولوژی اطفال نزد استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر مهدیزاده

مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1392-1388

جستجو

Farsi Menu